Chuyên viên vận hành Sàn

Hà Nội, Việt Nam

- Quản lý vận hành các gian hàng cho khách hàng trên sàn TMDT .
- Lên kế hoạch định hướng phát triển gian hàng
- Thay mặt nhãn hàng trực tiếp làm việc với sàn .
- Triển khai marketing nội sàn (Lazada, Shopee.......) va ngoại sàn (Tiktok, KOCs/ KOLs, Facebook,.....)
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm và ban lãnh đạo Công ty


Customer Relationship
Personal Evolution
Autonomy
Administrative Work
Technical Expertise

Chịu trách nhiệm

  • Các KPI của phòng ban
  • Số khách hàng
  • Số lượng cold calls thực hiện hàng tháng
  • Số lượng hợp đồng chốt được hàng tháng
  • Tỉ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng
  • Giá trị hợp đồng trung bình
  • Mức độ hài lòng của khách hàng
  • Thời gian trung bình trả lời khách liên lạc

Must Have

  • Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
  • Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương tự
  • Thành thạo các công cụ MS Office
  • Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế
  • Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
  • Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
  • Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
  • Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
  • Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
  •  

Nếu có là lợi thế

  • Kĩ năng tổ chức và quản lý thời gian
  • Kĩ năng quản trị mối quan hệ
  • Tư duy tập trung vào kết quả
  • Bảo mật kinh doanh
  • Thái độ đặt khách hàng là trung tâm

What's great in the job?


 • Great team of smart people, in a friendly and open culture
 • No dumb managers, no stupid tools to use, no rigid working hours
 • No waste of time in enterprise processes, real responsibilities and autonomy
 • Expand your knowledge of various business industries
 • Create content that will help our users on a daily basis
 • Real responsibilities and challenges in a fast evolving company
Our Product

Discover our products.

READ

What We Offer


Each employee has a chance to see the impact of his work. You can make a real contribution to the success of the company.
Several activities are often organized all over the year, such as weekly sports sessions, team building events, monthly drink, and much more

Perks

A full-time position
Attractive salary package.

Trainings

12 days / year, including
6 of your choice.

Sport Activity

Play any sport with colleagues,
the bill is covered.

Eat & Drink

Fruit, coffee and
snacks provided.